Дослідження ринку


Дослідження ринку в Україні

 

⇒ Оцінювання масштабів і темпів проникнення на ринок конкурентів
⇒ Визначення термінів окупності інвестицій
⇒ З’ясування продуктових та географічних меж ринку
⇒ Аналіз впливу зовнішньоекономічної кон'юнктури та міжнародної конкуренції
⇒ Аналіз факторів, пов'язаних з діями органів державної влади
⇒ Оцінювання бар'єрів виходу з ринку

 

⇒ Оцінка обсягу та ємності ринку, ринкової частки
⇒ Оцінювання ефективності інвестицій для компаній, що планують проникнення на ринок

 

⇒ Визначення перспективних ринкових сегментів
⇒ Отримання інформації про географічні сегменти ринку
⇒ Виділення цінових сегментів
⇒ Структурування ринку за каналами дистрибуції, за обсягами споживання тощо
⇒ Аналіз іміджевих ніш
⇒ Оптимізація позиції бренду, вибір цільових сегментів

 

⇒ Виявлення фактичних і потенційних конкурентів
⇒ Визначення ринкових позицій конкурентів
⇒ Аналіз переваг компаній-конкурентів та їхніх брендів
⇒ Імідж брендів конкурентів
⇒ Визначення найближчих конкурентів у цінових сегментах

 

⇒ Визначення перспективних місць для роздрібної мережі
⇒ Пошук ефективних місць для зовнішньої реклами
⇒ Оцінка потенціалу міста, населеного пункту

 

Дослідження каналів дистрибуції

 

⇒ Вивчення представленості товарної категорії в каналах дистрибуції
⇒ Вивчення асортименту товарів і цін

 

⇒ Оцінювання місця розташування каналу дистрибуції
⇒ З’ясування якості роботи персоналу
⇒ Визначення якості супутніх послуг
⇒ Моніторинг ефективності наявних каналів дистрибуції
⇒ Аналіз переваг і проблемних зон каналу дистрибуції

 

Дослідження споживачів

 

⇒ Оцінка задоволеності споживачів якістю товару/послуги
⇒ Визначення факторів, які впливають на вибір товару/послуги
⇒ Визначення шляхів цільового впливу на споживачів

 

⇒ Розуміння особливостей і мотивів поведінки цільової аудиторії
⇒ Вивчення інтересів, думок, способу життя ЦА
⇒ Вивчення купівельної поведінки
⇒ Визначення бажаних джерел інформації та рівня довіри до них

 

⇒ Демографічна, соціально-економічна, психографічна сегментація
⇒ Виділення сегментів за потребами та за мотивацією до здійснення покупки
⇒ Сегментування за поведінковою ознакою (знання, ставлення до бренду тощо)
⇒ Визначення сегментів за ситуацією купівлі та споживання
⇒ Пошук ключових сегментів споживачів

 

⇒ Прогноз поведінки споживачів при певних умовах
⇒ Виявлення ключових атрибутів товару/послуги
⇒ Визначення найкращої конфігурації нових або вже існуючих товарів/послуг
⇒ Виявлення прихованих чинників, які впливають на поведінку споживачів

 

Дослідження рівня задоволеності та лояльності Клієнтів

 

⇒ Визначення факторів, які впливають на вибір постачальника
⇒ Визначення ступеня впливу іміджу компанії, її брендів на рівень задоволеності підприємством
⇒ Визначення шляхів цільового впливу на Клієнтів

 

⇒ Аналіз моделей купівельної поведінки Клієнтів
⇒ Облік витрат на переключення на нового постачальника
⇒ Оцінка бренду/послуги з точки зору потреб, які він/вони задовольняють
⇒ Визначення відношення до бренду/послугу/компанії
⇒ Вивчення цінових очікувань, оцінки готовності платити за преміальну ціну
⇒ Оцінка прихильності до бренду/послугу/компанії

 

Дослідження бренду і рекламних інструментів

 

⇒ Визначення долі прихильників бренду/ТМ
⇒ Виявлення можливих втрат і надбань бренду/ТМ
⇒ Визначення частки потенційних споживачів
⇒ Порівняння позицій бренду/ТМ і позицій конкурентів

 

⇒ Аналіз сприйняття цільовою аудиторією основних атрибутів бренду та брендів конкурентів
⇒ Виявлення іміджевих характеристик для перетворення цих уявлень в комунікаційні звернення
⇒ Вивчення впливу іміджевих характеристик бренду на рівень задоволеності товаром/послугою
⇒ Виявлення вільних іміджевих ніш

 

⇒ Тестування продукту (смакових характеристик, зовнішнього вигляду, упаковки тощо)
⇒ Визначення напрямків позиціонування продукту
⇒ Вибір цільового сегмента продукту
⇒ Визначення перспективних напрямків розвитку для нового продукту

 

⇒ Визначення прийнятного цінового діапазону бренду/ТМ
⇒ Визначення оптимальної ціни бренду/ТМ
⇒ Отримання уявлень про динаміку цінових очікувань споживачів

 

⇒ Визначення каналів комунікації компанії на середньостроковий період
⇒ Виявлення відповідності каналів комунікації завданням, що вирішуються
⇒ Оцінка економічної ефективності каналів комунікації

 

⇒ Визначення реальної вартості продукту в очах споживачів ("тестування наосліп")
⇒ Визначення ефективності реклами
⇒ Тестування концепції позиціонування
⇒ Виявлення ефекту, створюваного упаковкою
⇒ Виявлення проблемних зон сайту

 

© 2013, Yasno Research & Consulting Group ®
Усі права захищено

228 06 38

(044)

Київ:


751 09 62

(057)

Харків:

info@yasno-group.com