Якісні методи


Якісні методи досліджень дозволяють аналізувати поведінку і мотивацію респондентів не тільки на рівні свідомих реакцій, але й вивчати неусвідомлювані, невербальні характеристики їх поведінки.


Компанія Yasno Research & Consulting Group проводить наступні види якісних досліджень:

 

За допомогою фокус-груп можна отримати розуміння того, яким продуктам і послугам віддають перевагу представники цільової аудиторії, і чому відбувається цей вибір. Фокус-групи часто застосовуються при розробці комунікативної стратегії, позиціонуванні продукту або послуги для різних сегментів споживачів.

При проведенні фокус-груп та глибинних інтерв'ю Yasno Research & Consulting Group використовує різні психологічні методи та проективні методики: словесні асоціації, асоціації на візуальні стимули, методи завершення ситуації (завершення речення, історії, малюнка), експресивні методи.

 

Для генерування нових маркетингових ідей, концепцій проводяться креативні фокус-групи, в яких беруть участь спеціально відібрані респонденти. Під час креативних фокус-груп використовуються рольові ігри / психодрами та інші психологічні методики, які дозволяють виявити приховані мотиви і бар'єри по відношенню до продукту / послуги.

При проведенні креативних фокус-груп Yasno Research & Consulting Group застосовує модель відбору респондентів, що складається з 3-х ланок:
1. Вуличне або телефонне опитування респондентів цільової групи.
2. Тестування респондентів на креативність.
3. Попереднє тестування особистості респондента і його емоційного стану.

 

Під час глибинного інтерв'ю можна отримати детальну інформацію про мотиви поведінки респондента та його ставлення до різних питань. Метод застосовується для вивчення споживчої поведінки, а також при розробці нових продуктів, прогнозуванні реакції споживачів на різні маркетингові програми.

Залежно від цілей дослідження Yasno Research & Consulting Group проводить такі види глибинних інтерв'ю, як: діади (два респонденти) і тріади (три респондента) - проводяться для опитування малих груп, наприклад, сім'ї / подружньої пари, робочої бригади і т.п..

 

Головною особливістю експертного інтерв'ю є компетентність і професійний статус респондента, якому відомі специфічні сторони досліджуваної теми.

Метод дозволяє отримати інформацію, яка характерна для професійного співтовариства і використовується для отримання інформації на специфічні питання.

 

Метод дозволяє оцінити якість обслуговування з точки зору споживача або отримати інформацію про діяльність компанії-конкурента. Збір інформації проводиться на підставі попередньо розроблених критеріїв, шляхом особистого відвідування або телефонного дзвінка (mystery calling); у ролі «покупців» виступають фахівці, що відповідають цільової аудиторії споживача даного ринку (магазину, сервісного центру, офісу компанії та ін.).

Результати досліджень дозволяють поліпшити якість обслуговування або, при проведенні конкурентного аналізу, скорегувати цінову, асортиментну, сервісну політику компанії-Замовника.

 

Під час тестування оцінюються зручність використання, результативність (швидкість орієнтації) і рівень задоволеності.

Крім опитування Інтернет-користувачів, Yasno Research & Consulting Group проводить додатково експертне опитування, в якому беруть участь юзабіліті-фахівці, що дозволяє отримати повне уявлення про продукт, що тестується, і усунути можливі помилки.

© 2013, Yasno Research & Consulting Group ®
Усі права захищено

228 06 38

(044)

Київ:


751 09 62

(057)

Харків:

info@yasno-group.com