Кількісні методи


Основною перевагою кількісних методів дослідження є можливість охопити велику кількість респондентів та екстраполювати отримані результати на всіх споживачів / клієнтів.

 

Компанія Yasno Research & Consulting Group проводить наступні види кількісних досліджень:

 

Метод особистого інтерв'ю заснований на безпосередньому спілкуванні інтерв'юера з респондентом з використанням структурованої анкети. За допомогою опитування можна отримати великі обсяги інформації з високим ступенем достовірності. У ході особистого опитування респонденту можуть демонструватися будь-які зображення, рекламні модулі, логотипи та інші матеріали.

В залежності від цілей дослідження Yasno Research & Consulting Group проводить опитування:
- За місцем проживання респондента
- За місцем роботи респондента
- Вуличні інтерв'ю
- Інтерв'ю в місцях продажу
- Під час проведення виставок, конференцій та інших професійних заходів.

 

Метод призначений для оперативного отримання інформації за допомогою телефонного опитування респондентів. Основні переваги методу – оперативність отримання даних та економічність.

Телефонні інтерв'ю Yasno Research & Consulting Group проводить з використанням технології CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing (комп'ютерна система телефонних опитувань), завдяки якій підвищується надійність отриманих даних, виключаються операторські помилки, а дані надходять у роботу аналітику безпосередньо відразу після проведення останнього інтерв'ю. Всі оператори працюють у присутності керівника проекту і польового супервайзера.

 

Метою хол-тесту є тестування продукту, його упаковки, рекламних матеріалів. Метод створює можливість у короткі терміни отримати інформацію про переваги й недоліки продукту, що проходить тестування, у тому числі у порівнянні з конкурентами, дозволяє визначити властивості, які потребують коригування.

Сила методу - в можливості оцінювати не тільки візуальну інформацію, але й аудільну, кінестетичну, а також їх комбінацію.

Yasno Research & Consulting Group проводить наступні типи тестування:
1. «Сліпе» (без оголошення марки продукту) і відкрите тестування.
2. Оцінювальне тестування (один товар) та порівняльне тестування (кілька аналогічних товарів).

 

Тестування вдома у респондента проводиться з метою вивчення споживчих властивостей продукту за умов наближених до реального споживання.

Метод використовується для тестування нових продуктів і дозволяє виробникові реалізувати ефективну товарно-збутову і рекламну програми, а також уникнути помилок, що виникають під час виведення товару на ринок.

Найчастіше метод застосовується для тестування товарів повсякденного попиту (предмети особистої гігієни, косметика, предмети побутової хімії та інше).

 

© 2013, Yasno Research & Consulting Group ®
Усі права захищено

228 06 38

(044)

Київ:


751 09 62

(057)

Харків:

info@yasno-group.com